001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

اخبار روزانه ایران و جهان جمعه 19 اردیبهشت

با فریبا شیرازی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان . در ادامه گزارشهای ویژه ای خواهیم داشت از محمد رضا شاهید و مهیستان بختیاری خبرنگاران تلویزیون ایران فردا در فرانسه و ترکیه . با ما همراه باشید و دوستانتان را نیز از اخبار روز جهان مطلع کنید .

لینک یوتیوب

دانلود برنامه