نگاه جمعه 19 اردیبهشت – بررسی تاریخ مصر /ق 1

در این شماره از برنامه نگاه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر حسام نوذری پیرامون گذشته مصر و آغاز دانش پزشکی در آن کشور. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با موضوع برنامه برای ما ارسال نمایید.

لینک یوتیوب