مرغ سحر قسمت صد و پانزده – سه شنبه ۶ آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای الهیار کنگرلو اندیشمند و طراح فکر دولت در تبعید خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر تحلیلگر و کارشناس بلوچستان و ایران خواهیم…

آیا حکومت فقیه با سرکوب مردم ماندگارست؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و بیژن کیان جمعه ۸ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰…