مرغ سحر قسمت صد و پانزده – سه شنبه ۶ آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای الهیار کنگرلو اندیشمند و طراح فکر دولت در تبعید خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل ترور محسن فخری زاده و گفتگو…

ترور محسن فخری زاده: جمهوری اسلامی یا اسرائیل؟ میهمانان: آقایان محمدرضا حیدری و بهزاد مهرانی دوشنبه ۱۰ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰…