مرغ سحر قسمت صد و یازده – سه شنبه ۱ مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با دکتر هوشنگ امیر احمدی دبیر کل بنیاد آبان خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان ابتدا اشاره ای خواهیم داشت به چهارم آبان ماه تولد محمدرضا…

از قتل مهرداد سپهری در مشهد تا قتل مهدی امین در تورنتو با نگاهی به وضعیت پناهجویان در انگلیس دوشنبه ۵ آبان | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش :…