دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش سوم گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی-جامعه شناس و دکتر هومن فخیمی-وکیل دعاوی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب