تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ شهریور

امشب در تفسیر خبر:
همبستگی ملی، پی آمد قتل نوید افکاری
میهمانان:
آقایان بهزاد مهرانی و نوید جمشیدی

بخش دوم: اسرائیل در جنوب خلیج فارس
و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی

سه شنبه ۲۵ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم