آژانس خبری موکریان دوشنبه ۱۷ شهریور

مصاحبه آژانس خبری موکریان با دکتر قاسم شعله سعدی حقوقدان و فعال سیاسی پیرامون آخرین رویدادها و تحولات سیاسی در ایران

یوتیوب