تفسیر خبر چهارشنبه 22 امرداد

ایران: نفت، کرونا و مردم

میهمانان:
بخش اول: آقای سهراب سبحانی
بخش دوم: خانم فاطمه ملکی
بخش سوم: آقای جلال طاهرنژاد

چهارشنبه ۲۲ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم