تفسیر خبر سه شنبه ۱۴ امرداد

:
امشب در تفسير خبر:
شيخ پرزيدنت حسن روحاني مدعي شده است اقتصاد ايران در برابر كرونا مقاومتر از اقتصاد اروپا و آمريكاست. در نيمه نخست همراه با آقاي حسن منصور اقتصاددان در انگليس نگاهي خواهيم داشت به اوضاع اقتصادي در ايران و چشم اندازه آن در ايران
و در نيمه دوم همراه با آقاي فرخ زندی اقتصاددان و استاد دانشگاه يورك در كانادا تصميم تازه ي دولت كانادا در مورد جلوگيري از ورود غيرقانوني پول از ايران به كانادا را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
آيا پول هاي تاكنون منتقل شده به كانادا رامي توان به مردم ايران بازگرداند؟
و پرسش هاي ديگر
ساعت ٢١.٣٠ به وقت ايران
بازپخش: ٦صبح و١٢.٣٠

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم