هفت اقلیم جمعه 29 فروردین، پاریس بخش اول

در هفت اقلیم امشب به پاریس خواهیم رفت و سری میزنیم به جاذبه های توریستی و دیدنی های آن. چمدان ها را ببندید و با ما همراه باشید.

دانلود