در کوچه باغهای قلم – محمود دولت آبادی

محمود دولت‌آبادی (۱۳۱۹ دولت‌آباد سبزوار) نویسنده رمان مشهور کلیدر است، رمانی در ستایش کار و زندگی و طبیعت، رمانی حماسی از شجاعت و مردانگی، که خود دولت‌آبادی بارها گفته‌ است دیگر گمان نکنم که نیرو و قدرت و دل و دماغم اجازه بدهد که کاری کاملتر از کلیدر بکنم. برای آشنایی بیشتر با زندگینامه و آثار ارزشمنداین نویسنده گرانقدر در شماره این هفته “در کوچه باغهای قلم” با ما همراه شوید.

یوتیوب دانلود