سخنرانی و میزگرد پیرامون بحران اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید و با ارسال نظرات خود در گفتگوها شرکت کنید.

یوتیوب دانلود