سفير – هفته دیزاین میلان

هر ساله از تاریخ 8 تا 13 آوریل در شهر میلان شاهد هفته دیزاین هستیم . هفته دیزاین در حال حاضر به یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی و فرهنگی در میلان تبدیل شده است . این رویداد در تمامی شهر و در نقاط مختلف برگزار می شود و چیزی فراتر از یک نمایشگاه است . در این شماره از سفیر سفری خواهیم داشت به شهر میلان و سری می زنیم به هفته دیزاین در این شهر. با ما همراه باشید و سفیر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دانلود