اخبار روزانه ایران و جهان پنجشنبه 28 فروردین

با فریبا شیرازی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان . با ما همراه باشید و دوستانتان را نیز از اخبار روز جهان مطلع کنید . 

یوتیوبدانلود