001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان – قسمت 27 یکشنبه 24 فروردین

در این شماره از کوچ ایرانیان می پردازیم به اقدامات دولت خاتمی برای برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، پس تاریخ را ورق می زنیم و مروری می کنیم به حواشی و پشت پرده های کنفرانس برلین. با ما همراه باشید و نظرات خود پیرامون مسایل مطرح شده در این برنامه را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود