مرغ سحر قسمت صد و دو – سه شنبه ۲۴ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای فواد پاشایی-رایزن حزب مشروطه خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز ابوالقاسم مصباحی شاهدC در دادگاه میکونوس اسرار تازه ای را از ایرانگیت و میکونوس و نقش آیت الله خامنه ای رهبر رژیم فاش میکند. با ما باشید…

برقراری روابط کامل میان اسرائیل و امارات و پی آمدهای آن میهمانان: علیرضا نوری زاده، رضا تقی زاده و منشه امیر جمعه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا…