001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سفیر شنبه 23 فروردین – پیدایش سینما

در این شماره از سفیر همراه ما باشید با نگاهی به تاریخچه پیدایش سینما. تاریخ سینما ۱۰۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک بتدریج از کاوانهای شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطات و تفریحات و رسانه پر تعداد قرن ۲۰ شد.

دانلود