سفیر شنبه 23 فروردین – پیدایش سینما

در این شماره از سفیر همراه ما باشید با نگاهی به تاریخچه پیدایش سینما. تاریخ سینما ۱۰۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک بتدریج از کاوانهای شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطات و تفریحات و رسانه پر تعداد قرن ۲۰ شد.

دانلود