001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زیر آسمان پاریس شنبه 23 فروردین

زیر آسمان پاریس این هفته را در کنار کاخ ورسای مشاهده خواهید کرد که در ابتدای برنامه سری می زنیم به انتخابات شهرداری در فرانسه و گفتگو با زرتشت بختیاری که کاندیدای انتخابات در این دوره بود، در ادامه گزارشی داریم مربوط به گردهمایی روز زن که دیدگاه و نظرات خانم آیدا قجر را در حرفه روزنامه نگاری نسبت به وضعیت زنان خواهیم شنید، سپس گفته های خانم فرنگیس حبیبی در ارتباط با کتاب خانم ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را خواهیم شنید. با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوبدانلود