کشف جسد شهردار سئول و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری کره جنوبی

به گزارش رسانه ها بعد از انکه دختر شهردار سئول پایتخت کره جنوبی به پلیس اطلاع داد که پدرش پس از آن که به سمت مکانی ناشناخته رفت گم شده است و تلفنش نیز خاموش است در پی آن پلیس جستجوی گسترده ای را در شمال شرق سئول آغاز کرد یعنی همان جایی که برای آخرین بار تلفن همراهش روشن بود.اکنون پلیس کره جنوبی گفته که جسد شهردار سئول را در شمال شهر پیدا کرده است اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.دختر شهردار سئول اکنون می گوید که وی نامه ای شبیه وصیت نامه از خود به جای گذاشته است.برخی گمانه زنی ها علت حادثه ابهام برانگیز را با مساله شکایت آزار جنسی منشی سابق که در دفتر وی کار می کرده است نسبت دارد. پارک که از سال 2011 سه بار به سمت شهردار سئول انتخاب شده است به عنوان کاندیدای احتمالی لیبرال ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 به شمار می رفت .