تفسیر خبر پنجشنبه 21 فروردین

زندانبانان جمهوری ولایت فقیه از تأمین مطالبات زندانیان سیاسی همچنان خودداری می کنند و حتی زندانیان نیازمند خدمات پزشکی و بهداشتی از احتیاجات حیاتی خود در زندان بی بهره اند و از جمله این کارگران در بند شاهرخ زمانیست که با وجود وضعیت وخیم جسمانی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد ، آنسو تر کارگری در راه آهن ایران خودکشی کرد و دیگر زحمت کشان کشورمان با مشکلات روزافزون معیشتی خود دست به گریبانند . در قسمت نخست از تفسیر خبر امشب به مانند پنجشنبه شب های پیشین میزبان کارشناس برنامه آقای منصور اسانلو فعال کارگری و سندیکایی هستیم و به همراه ایشان در خصوص حقوق کارگران ایرانی به بحث خواهیم نشست و در بخش دوم از برنامه به همراه آقای علیرضا رضایی طنز پرداز برجسته کشورمان خواهیم بود . با ما همراه شوید و با نوشتن دیدگاه هایتان در مباحث مطرح شده مشارکت نمایید .

یوتیوب دانلودفایل صوتی کم حجم

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید