مرغ سحر قسمت صد – سه شنبه ۱۰ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای کاوه موسوی حقوقدان و مشاور عالی شورای گذار خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط…

ایران: نه پول نفت که خود نفت را در خانه های مردم آورديم! و اخبار ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۲۳ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش…