001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا شنبه 16 فروردین – وداع با زمستان

زمستان هر چقدر سخت و سرد و طولانی باشد به قول شاعر بوی عیدی هست و بوی توپ و خیال ماهی دودی هم، تا که از رخوت زمستان راهی باز کنیم به سوی روشنی بهار، زمستان ما هم با موسیقی و ترانه سر شد، با شعر و آواز و با سفری همراه و همپای عشاق دنیا.

دانلود