زير آسمان پاريس شنبه 16 فروردین

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته ابتدا آهنگی نوروزی از سورن دوست و همراه همیشگی ویگن را خواهیم شنید، سپس نگاهی خواهیم داشت به شب شعری با گروس عبدالملکیان در دانشگاه زبان های شرقی و در ادامه گزارشی داریم از مراسم خاکسپاری آقای عبدالمجید مجیدی (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های ۱۳۵۶ – ۱۳۵۱). با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

یوتیوبدانلود