دنیا از نگاه ف م سخن جمعه 15 فروردین

«دنیا از نگاه ف.م.سخن» برنامه ای است انتقادی با چاشنی طنز. طنز این برنامه البته برای قهقهه زدن نیست بلکه برای اندیشیدن به مصائبی ست که گریبان ملت ما را گرفته است. گاه حد و مرز طنز و هجو برای برخی از طنزپردازان ما مشخص نیست و کار برای خنداندن به هر قیمت عرضه می شود که برنامه ی ما سعی می کند از این طرز فکر و شیوه ی طنز به دور باشد و طنزی وزین و فاخر متناسب با سطح فرهنگ بینندگان تلویزیون «ایران فردا» عرضه کند. این برنامه توسط ف.م.سخن نوشته و توسط مسعود جدی اجرامی شود.

دانلود