هاشمی رفسنجانی و رد پیشنهاد قائم مقامی رهبری

در آستانه چهارده خرداد سالگرد تغییر رهبری در ایران ، محمد هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای که بیان تاریخی جریانات بعد از عزل آیت الله منتظری در سی ویک سال قبل است درمصاحبه ای گفت که رفسنجانی بعد از منتظری میتوانست قایم مقام رهبری شود ولی او خودش چنین پیشنهادی را رد کرده است . چنین سخنانی هر چند با برخی مواضع هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان سال 68 برای انتخاب رهبر جدید در تضا د است در عین حال نشان میدهد که در بازی قدرت چگونه هاشمی رفسنجانی نتوانسته بود بازیهای قدرت را درست پیش بینی کند .
ودر عین حال نشان میدهد که آیت الله خامنه ای که چند ماه قبل از فوتش ، رهبر فعلی را در دی 67موردعتاب قرار داده بود که شما از ولایت فقیه چیری نفهمیده ای توجه بیشتری به هاشمی رفسنجانی داشته است وی میگوید دو تا مساله است و آن این‌که مبنای اولیه انقلاب این بود که امام قائم مقام داشته باشند، دلیلش هم این بود که بالاخره این نظام باید همه ارکانش وجود داشته باشد، اگر نباشد، ممکن است نظام متلاشی شود. بنابراین آقای منتظری فرد هم مبارز بودند، هم عالم بودند و یکسری ارجاعات به ایشان می‌شد که به‌عنوان بعدش جانشین امام باشند، وی افزود اما وقتی به سال‌های آخر عمر امام رسیدیم و ایشان نظرشان از آقای منتظری برگشت و آن قضایا پیش آمد، آنطوری که آقای هاشمی نقل می‌کرد بعد از عزل آقای منتظری، آقای هاشمی خیلی ناراحت بود امام به آقای هاشمی پیشنهاد داده بودند که خبرگان شما را به‌عنوان قائم مقام معرفی کنند، نامه دهند، من نامه دهم، تایید می‌کنند. آقای هاشمی تقریبا یک هفته گریه می‌کرد و می‌گفت نه، من نمی‌خواهم. از امام خواهش می‌کرد که چنین کاری نکنند، یعنی کرارا خواهش کرده بودند که چنین کاری نکنند. مثلا یکی از دلایلی که پرسیدیم، ایشان می‌گفتند اگر من چنین چیزی را می‌پذیرفتم، اینگونه می‌شد که قضیه آقای منتظری را من مثلا این کار را کردم و ایشان نکرده بود، کسانی دیگر بودند. بنابراین بله، به آقای هاشمی پیشنهاد شده بود، ولی ایشان نپذیرفتند. حتی از طرف خود امام هم پیشنهاد شده بود.
وی همچنین مجددا به نقش کلیدی رفسنجانی در جاانداختن رهبری آیت الله خامنه وی گفت مجموعه این شرایط در مجلس خبرگان و نقش آقای هاشمی و بیان خاطرات در مورد آیت الله خامنه ای و این مسائلی که از امام داشتند که تا آن زمان این‌ها مکتوم بود و کسی از آن‌ها اطلاعی نداشت، این‌ها موثر بود در این‌که رهبری انتخاب شود. حالا اسنادی هم که وجود دارد، علی‌رغم خواست خود رهبری، خود آقای خامنه‌ای هم موافق نبودند و جمله خیلی تندی هم دارند که گفته بودند باید به حال آن ملتی گریست که من رهبرشان شوم. یعنی آقای هاشمی در این زمینه ذی‌نفوذ بود و چون واسطه‌ای بین امام و خبرگان هم بود، بالاخره حرف‌هایی که راجع به آقای خامنه‌ای زد از امام و نقل قول‌هایی که کرد، تعیین‌کننده بود و انتخاب شدند.
این موضوع که به هاشمی رفسنجانی پیشنها د قایم مقام رهبری شده سخن جدیدی است که باید دید توسط نزدیکان آیت الله خمینی هم تایید میشود . به هر حال بیان این مطلب همه نشانگر این است که قرعه شانس رهبری آیت الله خامنه ای فقط با اقدامات و لابیهای هاشمی رفسنجانی محقق میشد . هرچند که با به حاشیه رانده شدن رفسنجانی از مدار قدرت و نیز مرگی که هنوز زوایای باز نشده ای دارد پاداش خود را از این بابت دریافت کرد.