تفسیر خبر سه شنبه ۱۳ خرداد

پرسش جوانان ایران در برابر حکومت فقیه

در گفتگو با آقای همایون پرهیزکار (منتظر اجرای حکم ۷ سال زندان فقیه / نوشهر)

سه شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو