مرغ سحر قسمت نودو شش – سه شنبه ۱۳ خرداد

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای دکترعلی جوادی فعال سیاسی و استاد دانشگاه خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم پرداخت و در ارتباط…

ایران: آیا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و کوروش زعیم جمعه ۲۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…