نگاه جمعه ۹ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عباس پهلوان روزنامه نگار و نویسنده می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب فایل صوتی