پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 13 فروردین

درودی بی پایان به شما یاران همیشگی ایران فردا ، پنجره ای رو به خانه پدری امروز را با نگاهی به تحولات سیاسی منطقه و موضوع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز می کنیم و سپس به همراه میهمان ارجمندمان استاداسفندیار منفردزاده در باب مسئله نقش هنر و هنرمندان در فرهنگ سازی و پیش برد جامعه کنونی ایران به سمت دموکراسی به بحث خواهیم نشست . با ما همراه شوید و دراین گفتگو با نوشتن نظراتتان مشارکت کنید .

یوتیوب دانلودفایل صوتی کم حجم