پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 11 فروردین

درودی دوباره به شما همراهان همیشگی ایران فردا ، پنجره ای رو به خانه پدری امروز را با اشاره به لزوم عبور از تحجر و خرافه های مذهبی آغاز می کنیم . درادامه به همراه میهمان امروز برنامه آقای دکتر منوچهر فرح بخش به بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی در سال گذشته می پردازیم و با توجه به گفته های آیت الله خامنه ای در ارتباط با طرح اجرای اقتصاد مقاومتی درسال جدید دراین خصوص به بحث خواهیم نشست . با ما همراه شوید و با نوشتن نظراتتان در این مباحث مشارکت کنید .

یوتیوبدانلودفایل صوتی کم حجم

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید