001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سرزمين ما شنبه 9 فروردین

در این شماره از سرزمین ما یادی خواهیم کرد از کسانی که در طول تاریخ به ایران و مردمانش خدمت کرده اند و حافظ یکپارچگی آن بوده اند. میهمان برنامه آقای مهیستان بختیاری خبرنگار و فعال سیاسی در ترکیه هستند. با ما همراه باشید و این شماره از سرزمین ما را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوبدانلودفایل صوتی کم حجم