مرغ سحر قسمت نودو چهار – سه شنبه ۳۰ اردیبهشت

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای دکترمحمد علی اویسی استاد دانشگاه و متخصص روانشناسی بالینی خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با کاک عبدالله مهتدی دبیر کل سازمان انقلابی زحمتکشان…

ایران: بازیچه روسیه و چین در عرصه بین المللی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان جمعه ۱۳ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…