هنر معاصر – الکساندر مک کوئین – بخش سوم

الکساندر مک کوئین طراح برجسته مد و فشن متولد انگلیس بود. او پیش از اینکه برند الکساندر مک کوئین را راه اندازی کند، مدتها طراح ارشد شرکت های معتبری چون لویی ویتون و ژیوانشی بود.او توانست چهار بار جایزه طراح سال را از شورای مد بریتانیا دریافت کند و عنوان فرمانده در امپراطوری بریتانیا را از آن خود نماید.

دانلود