زیر آسمان پاریس شنبه 2 فروردین

همراه با محمدرضا شاهید در اولین برنامه زیر آسمان پاریس در سال جدید چند گزارش نوروزی برای شما تدارک دیده ایم که گزارش اول مربوط به تجمعی ست از ایرانیان و کارهای هنری و فرهنگیشان، سپس سری می زنیم به انجمن فرهنگی پویا و برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به انجمن جهانی نوروز که به مناسبت روز جهانی زن در هشتم مارس، زنان ایرانی بسیاری آثار هنری خود را در این انجمن به نمایش گذاشتند. با ما همراه باشید و سفر به زیر آسمان پاریس را از دست ندهید.

یوتیوبدانلود