گلگشت یکشنبه 3 فروردین

در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای ایرج مصداقی نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سابق سیاسی، در ارتباط با ملاقات کاترین اشتون با مادر ستار بهشتی و همچنین نگاهی می اندازیم به خاطرات شخصی ایشان از دوران حبس. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوبدانلود