اخبار روزانه ایران و جهان پنجشنبه 29 اسفند

با فریبا شیرازی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان .  با ما همراه باشید و دوستانتان را نیز از اخبار روز جهان مطلع کنید .

یوتیوبدانلود