تفسیر خبر چهارشنبه 28 اسفند

همراه با میهمان این شماره از تفسیر خبر دکتر عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی خواهیم بود و مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سالی که گذشت. با ما همراه باشید و با ارسال نظرات خود پیرامون موضوعات مطرح شده در مباحث شرکت کنید.

یوتیوبدانلودفایل صوتی کم حجم