مرغ سحر قسمت هشتاد و هفت – سه شنبه ۱۲ فروردین

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای هوشنگ امیر احمدی دبیر کل بنیاد آبان خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت و…

اشک تمساح فقیه برای جورج فلوید میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان جمعه ۱۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…