اخبار روزانه ایران و جهان چهارشنبه 21 اسفند

با فریبا شیرازی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان .  در ادامه گزارشهایی اختصاصی از مهیستان بختیاری خبرنگار تلویزیون ایران فردا در ترکیه  و محمدرضا شاهید از فرانسه  خواهیم داشت.   با ما همراه باشید و دوستانتان را نیز از اخبار روز جهان مطلع کنید .

یوتیوبدانلود