یکی بود یکی نبود چهارشنبه 21 اسفند برابر با 12 مارس

این برنامه ۴۷ از `یکی بود، یکی‌ نبود` است. در این برنامه به پیشواز نوروز می‌ریم از خانه تکانی روح و روان میگویم و می‌ریم سراغ قصه طوطی و مرد بقال از مولوی که ایرج پزشک زاد با برگرفتن از آن قصه‌ طنز آلود در ارتباط با خلقیات امروزی ما نوشته. و نگاهی‌ به دو شخصیت تاریخی‌ سینما، مارلون براندو و الیا کازان که یکی‌ در اوج محبوبیت کنار مردم و آزادی ایستاد و جایزه اسکار سال ۷۳ `پدر خوانده ` را قبول نکرد و دیگری استادی که همهٔ گذشته تاریخ ساز هنریش را با ایستادن در کنار قدرت در دوران مکارتیسم از دست داد …

دانلود