تفسیر خبر پنجشنبه 15 اسفند

در این شماره از تفسیر خبر و با توجه به بودن در آستانه روز جهانی زن به بررسی وضعیت زنان کارگر در ایران می پردازیم، همچنین پیامد گران شدن آب و برق در عرصه زندگی کارگران ایرانی را مورد بررسی قرار می دهیم، سندیکاهای کارگری فرانسه خواستار آزادی رضا شهابی کارگر ایرانی از زندان و اعزام او برای معالجه در فرانسه شدند، و در آستانه نوروز ایرانی بحث درباره ی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به جایی نرسیده است. همچون پنجشنبه شب های گذشته میهمان نیمه نخست برنامه آقای منصور اسانلو فعال سندیکایی و کارگری در نیوجرسی هستند و در نیمه دوم برنامه با آقای علیرضا رضایی خواهیم بود که با ذره بین ویژه طنز او نگاهی خواهیم انداخت بر اخبار جاری در حکومت ایران. با ما همراه باشید و با ارسال نظرات خود در مباحث این هفته شرکت کنید.

یوتیوبدانلودفایل صوتی کم حجم

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید