کوچ ایرانیان قسمت بیست و یکم یکشنبه 11 اسفند

در این شماره از کوچ ایرانیان نخست گوش می سپاریم به شعری زیبا از فریدا صبا با عنوان در افق، در ادامه جهت بازنگری وقایع و دیدگاه های فعالین سیاسی در سی سال پیش، مقایسه ای خواهیم داشت بین اپوزیسیون امروز و سی سال قبل در خارج از کشور و به همین مناسبت سری به آرشیو تلویزیون ایرانیان می زنیم و می نشینیم پای صحبت های دکتر حسن نزیه رئیس کانون وکلای رژیم پادشاهی ایران و وزیر نفت دولت موقت جمهوری اسلامی و همچنین دکتر علی امینی نخست وزیر رژیم پادشاهی و سرپرست رادیو آزادی که در سی سال قبل جهت براندازی رژیم جمهوری اسلامی بسیار فعال بود و برای مدتی تنها برنامه مبارزاتی اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور به حساب می آمد.
با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود