یکی بود یکی نبود چهارشنبه 7 اسفند برابر با 26 فوریه

این چهل و پنجمین قسمت از برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` است. آن کس که خواب است مشکل میشود بیدارش کرد، اما آن کس که خودش را به خواب زده هیچ وقت نمیتوانی‌ بیدارش کنی‌ و بی‌گمان او یک تبهکار است. در این برنامه به اعتراضات مردم لرستان، بختیاری ، و آذری که در مقابل پخش سریالی به نام سرزمین کهن به پا خواسته‌ا‌ند تا به جایی‌ که صدا و سیما پخش آن را متوقف کرد. بعد می‌رویم به سال‌های دور و درگذشت فروغ فرخ زاد که با همهٔ خط کشیدن روی نام و آثارش در این سالها اما صدایش و حضورش تا به جوان‌ترین نسل امروز رسیده است.

دانلود