آپوزیت ۳۰۵

در برنامه این هفته مدیریت جهادی مسولین نظام مقدّس در زمینه دود، بو، فاضلاب و زباله، و تاثیرش بر زندگی عموم مردم ایران بررسی می‌شود

دانلود