آپوزیت ۳۰۴

در برنامه این هفته نخست مراسم تحویل لایحه بودجه توسط رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و سپس برخی اخبار دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی به هم ربط داده می‌شود.

دانلود