سفیر پنجشنبه 1 اسفند

در این شماره از سفیر نگاهی خواهیم داشت بر جشنواره دیوالی بزرگترین جشن مردمان هندوستان . با ما همراه باشید و این برنامه زیبا را از دست ندهید.

دانلود