001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سفیر پنجشنبه 1 اسفند

در این شماره از سفیر نگاهی خواهیم داشت بر جشنواره دیوالی بزرگترین جشن مردمان هندوستان . با ما همراه باشید و این برنامه زیبا را از دست ندهید.

دانلود