کوچ ایرانیان قسمت نوزدهم یکشنبه 27 بهمن

انقلاب ایران وارد سی و ششمین سال خود شده است، انقلابی که به کوچ اجباری خیل عظیمی از ایرانیان به خارج از وطنشان انجامید و حال این پرسش پیش می آید که انقلاب اسلامی چه ارمغانی برای مردم ایران داشته است؟ به همین مناسبت نگاهی می اندازیم به اخبار 22 بهمن سی و سه سال پیش از دریچه تلویزیون ایرانیان که اولین تلویزیون ایرانی در خارج از کشور بوده است. در ادامه برنامه به بررسی دهمین سالگرد انقلاب ایران و فعالینی که روزی در صف اول مبارزه قرار داشتند خواهیم پرداخت، ابتدا سخنان نادر نادر پور را خواهیم شنید و در ادامه گفتگویی داریم با حسن نزیه وزیر نفت و وکیل دادگستری در ارتباط با کارنامه جمهوری اسلامی، و در قسمت پایانی برنامه سری می زنیم به کارنامه علی حسینی گوینده ای که صدای انقلاب را برای اولین بار از تلویزیون ملی به گوش مردم رساند. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود