مرغ سحر – قسمت شصت و نه – سه شنبه ۵ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر کاوه موسوی (حقوقدان ارشد، داور دیوان بین المللی لاهه و عضو و مشاور عالی شورای گذار) دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، یادی خواهیم کرد از زنده یاد نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری. و در ادامه…

نیمه نخست: اقتصاد در هم شکسته ی ایران میهمان: آقای حسن منصور نیمه دوم: بازگشت آمریکا به خلیج فارس میهمان: آقای مرتضی انواری دوشنبه ۳ مهر | ۲۱:۳۰ تهران |…