مرغ سحر – قسمت شصت و نه – سه شنبه ۵ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر کاوه موسوی (حقوقدان ارشد، داور دیوان بین المللی لاهه و عضو و مشاور عالی شورای گذار) دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر کامران بروخیم - پزشک خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای…

جمهوری اسلامی در بن بست ساخته ی خود گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده جمعه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…