مرغ سحر – قسمت شصت و هفت – سه شنبه 21 آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای حمید میرزا آغاسی پژوهشگر قرآنی دعوت می نماییم. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و…

ایران: همبستگی ملی علیه احکام اعدام میهمانان: خانم مهناز شیرالی و آقای سعید بشیرتاش در بخش پایانی: آقای مهدی از تهران چهارشنبه ۲۵ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا…