آژانس بین المللی انرژی اتمی و راستی آزمایی از اقدامات ایران در فردو

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی اقدامات ایران در غنی سازی در فردو و همچنین پیدا شدن نشانه هایی از وجود اورانیوم در محلی که دولت ایران قبلا اعلام نکرده مورد راستی آزمایی قرار داد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران از تاریخ نهم نوامبر اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو کرده است.وتصریح کرده میزان ذخایر اورانیوم کم‌غنای ایران ۳۷۲.۳ کیلوگرم بوده است. آژانس
همچنین نصب سانتریفوژهای پیشرفته از جمله IR-8B، IR-9، را مورد تایید قرارداده است .ولی میزان غنی سازی که ایران مدعی بود روزانه پنج کیلو گرم افزایش یافته را تایید نکرده و گفته روزانه یک کیلو ونیم فقط غنی سازی افزایش یافته است .
هنوز مشخص نیست که اروپا چه واکنشی به این اقدام نشان خواهد داد
جمهوری اسلامی ایران گفته در واکنش به اقدام یکجانبه آمریکا در خروج از برجام از هر دوماه یکبار گام‌هایی را در جهت کاستن از تعهدات خود ذیل برجام بر خواهد داشت و غنی سازی در فردو گام چهارم محسوب میشود .ایران مدعی است که اقداماتش در کاهش تعهدات برجامی ذیل سازوکار بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق برجام صورت می‌گیرند. اما بنظر میرسد که اگر مصالحه ای با امریکا و اروپا صورت نگیرد ممکن است که دوباره اوضاع تحریمها و اقدامات ایران به قبل از توافق برجام بازگردد.